KapellhengerAlfalogo

PERSONBIL MED HENGER ; BE - B 96 

Trinn 2  Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse 2.2 Til og frakopling av tilhenger. 2.2 Svinging og kjøring i varriert terreng. 2.3 Rygging. 2.4 Obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3  Trafikalt opplæring. 3.1 Systematisk og automatisesrt informasjonshenting. 3.2 Effektiv og sikker kjøretøybehandling. 3.3 Snuing og bruk av hjelpemann. 3.4 Samhandling og økonomisk og miljøvennlig kjøring. 3.5 Obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4  Avsluttende opplæring. Lastsikringskurs. 4.1 Kurs i sikring og merking av last. Totalt 2 timer. 4.1.1 Årsaker og konsekvenser av mangelfull sikring av last. 4.1.2 Regelverkets krav. 4.1.3 Behov for sikring og valg av sikringsmetode og utstyr. 4.1.4 Spesielle faremomenter. 4.1.5 Øving i lastsikring. 4.1.5 a Sikring og merking av lang last på en tilhenger. 4.1.5 b Sikring og plassering av kolli tilsvarende pallekasse ca. 1m3. 4.1.5 c Sikring og plassering av annen last f.eks. storsekk, rundballe og lignende. 4.1.6 Kontroll og vedlikehold av lastsikringsutstyr.

Trinn 4.2 Sikkerhetskurs på vei - B kode 96 og BE ( Nytt fra 19/1-13 ) Eleven skal; 1. Planlegge kjøreruta 2. Forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø. 3. Utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatning av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass, måte å snu på og økonomisk kjøring. 4. Kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse, vurdere sin egen dyktighet til å kjøre bil med tilhenger og se muligheter for forbedringer.

Obligatorisk:
B-96: Veil. time trinn 2 , 3 , lastsikringskurs og trinn 4 sikkerhetskurs på vei
         (Totalvekt inntil 4250 kg)

BE:    Veil. time trinn 2 og 3, Lastsikringskurs om du ikke har C eller C1, trinn 4 sikkerhetskurs på vei og praktisk prøve på biltilsynet.
         (Totalvekt inntil 7500 kg)
         I tilegg kommer gebyrene på trafikkstasjonen.

For å utvide førerkortet til BE, må du sende inn en søknad om utvidelse av førerkort.
Søk om førerkort her!
Må du sende søknaden, kan du gjøre det til: Lillestrøm trafikkstasjon, PB 54, 2027 KJELLER

Avdeling Jessheim
Trondheimsvegen 77
2050 JESSHEIM
Tel:63972930
Mail: Avdeling Jessheim
Telefontider:
man-tor kl 10-16
fre kl 10-14
Avdeling Årnes
Pakkhusgata 1C
2150 Årnes
Tel:63901919
Mail: Avdeling Årnes
Åpningstider:
man-fre kl 10-16
Avdeling Bjørkelangen
Bjørkevegen 4
1940 Bjørkelangen
Tel:63901919/99384950
Mail: Avdeling Bjørkelangen
Åpningstider:
man-tor kl 10-16
fre 10-16


Avdeling Kongsvinger
Storgata 8
2212 Kongsvinger
Tel:46901111
Mail: Avdeling Kongsvinger
Åpningstider:
man-tor kl 10-16
fre 10-16