Trinn 1
TRAFIKALT GRUNNKURS

 Opplringtrinnvis

Dette er et grunnkurs som må gjennomføres før du starter med all øvingskjøring.
Trafikalt grunnkurs skal bidra til å ansvarliggjøre de som skal ta et førerkort. 
Opplæringen skal fokusere på risiko i trafikken og bidra til selvkritisk vurdering og selvinnsikt.

Det skal gis en grunnleggende forståelse av trafikk før en begynner med øvingskjøring.

Etter læreplanen er kursets hovedmål:
Elevene skal bli seg bevisst hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom,

så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

 Det trafikale grunnkurset har følgende innhold:

Tema 1: Førerkortklassene

Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk

Tema 3: Mennesket i trafikken

Tema 4: Øvingskjøring

Tema 5: Førstehjelp

Tema 6: Mørkekjøring

En kan starte med grunnkurs fra fylte 15 år. Det består av 17 undervisnigstimer.
Av dette er 4 timer førstehjelp, og 3 timer mørkekjøringsdemonstrasjon.

For å få godkjent kurset, må man ha deltatt i alle timene.

De som tar kurset i perioden 16.mars til 31.oktober har rett til å øvingskjøre i samme periode, selv om mørkekjøringsdemonstrasjonen ikke er gjennomført. 
Denne må i midlertidig tas igjen i vinterhalvåret. Bevis for fullført trafikalt grunnkurs sammen med legitimasjon må medbringes under øvingskjøring. Ved kontroll gis det bot for ikke å ha med dette. Beviset utstedes av trafikkstasjonen, og blir sendt til eleven.

Husk det er ditt personlige ansvar å sørge for mørkekjøringskurs om du ikke har dette ved endt grunnkurs.
Ta kontakt med din trafikkskole om du ikke får innkalling til kurs.

Hovedmålet for all trafikkopplæringe er at eleven gjennom utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal kjøre med strørst mulig sikkerhet.

 

 

 

Avdeling Jessheim
Trondheimsvegen 77
2050 JESSHEIM
Tel:63972930
Mail: Avdeling Jessheim
Telefontider:
man-tor kl 10-16
fre kl 10-14
Avdeling Årnes
Pakkhusgata 1C
2150 Årnes
Tel:63901919
Mail: Avdeling Årnes
Åpningstider:
man-fre kl 10-16
Avdeling Bjørkelangen
Bjørkevegen 4
1940 Bjørkelangen
Tel:63901919/99384950
Mail: Avdeling Bjørkelangen
Åpningstider:
man-tor kl 10-16
fre 10-16


Avdeling Kongsvinger
Storgata 8
2212 Kongsvinger
Tel:46901111
Mail: Avdeling Kongsvinger
Åpningstider:
man-tor kl 10-16
fre 10-16