Nyttig info

Timebestilling

Første kjøretime blir satt opp via kontoret, deretter avtales nye kjøretimer med læreren du har. Alfa trafikkskole bruker administrasjonssystemet TABS (www.tabselev.no).

Alle elever får tilgang til denne siden, her ligger blant annet neste kjøretime, fremdriften i opplæringen og økonomioversikt.

Eleven får tildelt et KID nummer ved oppstart, dette KID nummeret følger eleven til førerprøven er bestått.

Avbestilling

Skulle du bli nødt til å avbestille timen, må du huske å gjøre dette senest klokken 12:00 siste virkedag før timen. (Eks. Fredag kl 12:00, hvis timen er mandag). Melder du forfall for sent, må du betale for timen.

Lærer og elev har en gjensidig plikt å vente i inntil 20 minutter før timen regnes som ikke møtt.

Søknad om førerkort

Elever som skal ta førerkort må søke. Dette kan gjøres på Statens vegvesen sine hjemmesider. Under ligger direkte link til dette. Her kreves Bank ID til søkende elev.

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort

Syns- og helseattest

På søknadsskjema for førerkort finner du en del spørsmål om syn og helse.

Svares det «Ja» på spørsmål 1 og 2 kreves synsattest. Svares det «Ja» på spørsmål 3-17 kreves helseattest.

Dette må sende til Statens vegvesen før eventuell bestilling av førerprøve.

Erklæringen og synsattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Bestilling av førerprøve/fullmakt

Før bestilling av førerprøve er trafikkskolen avhengig av fullmakt fra eleven. Dette skal gjøres på denne linken:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/oppkjoring

Her er det krav om Bank ID.

Når eleven har gitt fullmakt anbefaler vi at det blir gitt beskjed til kontoret eller direkte til lærer så dette blir notert.

Teori- og praktisk prøve

Søknad om førerkort og vandel må være registrert og godkjent av Statens vegvesen og politiet før teoriprøven kan avlegges. Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.

Husk gyldig legitimasjon: pass eller bankkort med bilde

Dagen eleven skal avlegge teoriprøven blir det tatt bilde til førerkort.

Åpningstidene for teori drop-in

Kongsvinger trafikkstasjon:

tirsdag: kl. 08.00–14.00
fredag: kl.08.00–14.00

Lillestrøm trafikkstasjon:

mandag: kl. 09.00–1300
tirsdag–fredag: kl. 08.00–13.00

Dagen eleven skal avlegge praktisk prøve må det fremlegges gyldig legitimasjon (pass eller bankkort med bilde). Eleven må ta med bankID, utstedelse av førerkort skjer digitalt etter den praktiske prøven.

  • Teoriprøve 660 kroner
  • Praktisk prøve 1140 kroner
  • Produksjon av førerkort 310 kroner
  • Bilde til førerkort 80 kroner